Lê Văn Dụng

Thông tin lãnh đạo
Điện thoại cơ quan: 024.6273 2272
Số phòng làm việc: tầng 6 nhà A, Bộ Y tế
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến