Bệnh viện K ký Hợp đồng ủy thác Quản lý dự án với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành – Bộ Xây dựng

24/04/2020 | 10:11 AM

 | 

BVK - Chiều ngày 24/04/2020, tại cơ sở Tân Triều, Bệnh viện K ký hợp đồng ủy thác Quản lý dự án với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành – Bộ Xây dựng.

Tham dự chương trình về phía Bộ Y tế gồm ông Cao Ngọc Ánh, Trưởng phòng Đầu tư – Vụ Kế hoạch Tài chính; ông Nguyễn Kim Trung, Phó Vụ trưởng Vụ TTB & CTYT, ông Vũ Tiến Sơn – Chuyên viên vụ TTB&CTYT; về phía Ban QLDA Đầu tư chuyên ngành xây dựng – Bộ xây dựng gồm có ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc; ông Đặng Hải Triều, Phó Giám đốc; về phía Bệnh viện K gồm GS.TS Trần Văn Thuấn; Giám đốc Bệnh viện K cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo Bệnh viện và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bệnh viện.

 

 

Dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện K cơ sở I, II được BYT phê duyệt theo QĐ 4266/QĐ-BYT ngày04/7/2018. Ngày 06/4/2020, Bộ Y tế đã có văn bản số 1923/BYT-TB-CT về việc chấp thuận cho Bệnh viện K ký hợp đồng ủy thác QLDA với Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành – Bộ Xây dựng.

 

 

Sau thời gian thương thảo, đàm phán hợp đồng các bên đã thống nhất ký hợp đồng ủy thác với các nội dung chính như sau:

 

Theo đó Bệnh viện K giao cho Ban QLDA là đơn vị tổ chức thực hiện quản lý dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện K cơ sở I, II, trừ các công việc Bệnh viện K đã thực hiện, tự thực hiện hoặc giao đơn vị khác thực hiện (như: lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt Dự án đầu tư; thiết kế thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình (đến thời điểm ký hợp đồng ủy thác); lựa chọn nhà thầu, ký Hợp đồng với các Nhà thầu; quản lý vốn đầu tư, tạm ứng, thanh toán cho các Nhà thầu).

 

 

Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo thời gian thực hiện dự án được Bộ Y tế phê duyệt.

 

 

Trong chương trình Lê Văn Quảng, Phó Giám đốc Bệnh viện K và ông Đặng Tiến Thành, Giám đốc Ban QLDA đã chính thức ký kết hợp đồng ủy thác QLDA.


Thăm dò ý kiến