Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có một số kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội

11/11/2022 | 15:58 PM

 | 

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội

 

Bộ Y tế nhận được công văn số 685/BDN ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Ban Dân nguyện về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có một số kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội.

Bộ Y tế xin trả lời đối với từng kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành Y tế, cụ thể như sau:

1. Đề nghị trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Khám bệnh, chữa bệnh theo hướng rõ và cụ thể về dịch vụ công y tế và vai trò, mô hình vận hành thiết chế y tế công lập; quan tâm đầu tư và nâng cao chất lượng tuyến y tế cấp huyện và cơ sở; khuyến khích các cơ sở y tế, hành nghề y dược tư nhân; khuyến khích hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền; giảm đầu tư ngân sách nhà nước vào những lĩnh vực y tế mà doanh nghiệp có thể đảm nhận được và người dân có khả năng chi trả; chi phí khám chữa bệnh cần phù hợp, đảm bảo sao cho mọi đối tượng được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh và chăm sóc y tế với chất lượng tốt.

 Bộ Y tế xin tiếp thu kiến nghị của cử tri và sẽ nghiên cứu để đưa vào xây dựng Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Theo Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội, dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua vào Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV.

2. Đề nghị tháo gỡ các vướng mắc trong công tác mua sắm thuốc, vật tư, thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh của các bệnh viện, cơ sở y tế hiện nay.

Thời gian qua, Chính phủ, các Bộ, ban ngành luôn quan tâm, triển khai các giải pháp để  đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân:

- Ngày 05/9/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 778/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.

- Đồng thời, thời gian vừa qua Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật liên nhằm giải quyết kịp thời các tồn tại, vướng mắc liên quan mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, như: (1) Luật Đấu thầu sửa đổi, bổ sung; (2) Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; (3) Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược; (4) Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; (5) Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; (6) Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; (7) Thông tư số 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 11/7/2019 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; (8) Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính. Đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục nghiên cứu các nội dung cần đề nghị sửa đổi, bổ sung và gửi trực tiếp về cơ quan chủ trì để tiếp thu, hoàn thiện trước khi ban hành triển khai áp dụng. 

- Hiện nay, Bộ Y tế đang tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị quyết của Chính phủ về việc đảm bảo thuốc, trang thiết bị và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc liên quan tới công tác đấu thầu, mua sắm.

3. Đề nghị tăng cường quản lý chặt chẽ giá các loại thuốc chữa bệnh và các dịch vụ khám chữa bệnh, kể cả các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân.

 * Về quản lý giá các loại thuốc

- Trong thời gian vừa qua, mặc dù tình hình thị trường trong nước và quốc tế có nhiều biến động, tuy nhiên, với việc triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý giá thuốc quy định tại Luật Dược, Nghị định hướng dẫn Luật Dược, Luật giá, Nghị định hướng dẫn Luật giá và các Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đã giúp thị trường dược phẩm vẫn được duy trì bình ổn, đáp ứng đủ thuốc phục vụ công tác điều trị, công tác phòng chống dịch bệnh, giá thuốc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các nhà thuốc trong khuôn viên cơ sở khám, chữa bệnh được kiểm soát chặt chẽ và không có hiện tượng đầu cơ tích trữ, găm hàng đẩy giá lên cao. Chỉ số giá tiêu dùng CPI năm 2021 tăng 1,84% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó chỉ số nhóm hàng thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2021, thấp hơn so với chỉ số giá tiêu dùng chung. Chỉ số giá tiêu dùng CPI 5 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021 là 2,25%, trong đó chỉ số giá nhóm hàng thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,3%, thấp hơn so với CPI chung.

- Mặt khác, sau khi nhận được thông tin phản ảnh của các đơn vị về việc có tình trạng găm hàng thuốc để đẩy giá lên cao. Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánhBộ Y tế đã ban hành nhiều Công văn[1] chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc thực hiện đúng quy định về quản lý giá thuốc, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh thuốc.

- Để tăng cường công tác quản lý giá thuốc, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 317/KH-QLD ngày 24/3/2022 kiểm tra đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm tại địa phương, theo đó thành lập 24 đoàn để kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện các quy định về quản lý giá thuốc đối với các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc.

* Về quản lý các dịch vụ khám chữa bệnh, kể cả các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân.

- Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản quy định để quản lý chặt chẽ các dịch vụ khám chữa bệnh, kể cả các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, trong đó có nhiều nội dung về thực hiện các quy định chuyên môn, cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động.  

- Bộ Y tế thường xuyên chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thường xuyên tăng cường tuyên truyền việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập không phân biệt; Tăng cường thanh tra, kiểm tra phát hiện và và xử lý các hành vi vi phạm của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật hiện hành.  

- Ngoài việc ban hành nhiều quy trình kỹ thuật, hướng dẫn chuyên môn, Bộ Y tế đã thành lập, tổ chức nhiều đoàn thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định chuyên môn và các nội dung khác tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, kể cả các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân.

- Một số Sở Y tế đã triển khai phần mềm trực tuyến để tiếp nhận và xử lý phản ánh, tra cứu thông tin, theo dõi, quản lý phản ánh. Sở Y tế đã thực hiện nghiêm việc kiểm tra, thanh tra theo các quy định hiện hành, đã tiến hành xử phạt hành chính, thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hoặc cấm hành nghề hoặc hành nghề sai phạm vi hoạt động chuyên môn trong Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề; giám sát các cơ sở có biểu hiện hoạt động sai quy định của pháp luật; đóng cửa đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được cấp phép hoặc hoạt động khám bệnh, chữa bệnh có sai phạm trong đó có việc vẽ thêm bệnh, hù dọa người bệnh, có sự tiếp tay của nhân viên y tế người nước ngoài; xử phạt đối với việc quảng cáo quá chức năng, gỡ bỏ quảng cáo khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội, dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua vào Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, trong đó có nhiều nội dung tăng cường về quản lý trong lĩnh vực cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Trên đây là nội dung trả lời đối với kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội liên quan đến lĩnh vực y tế, Bộ Y tế trân trọng kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội để thông tin tới cử tri.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

[1] Công văn: Số 10228/QLD-PCTTr ngày 01/09/2021; số 85/QLD-GT ngày 06/01/2022; số 1492/QLD-PCTTr ngày 03/3/2022; số 976/BYT-QLD ngày 01/3/2022; số 976/BYT-QLD ngày 01/3/2022; số 3850/BYT-QLD ngày 21/7/2022; số 7242/QLD-GT ngày 28/7/2022.


Thăm dò ý kiến