Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng

11/11/2022 | 15:50 PM

 | 

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng

 

Bộ Y tế nhận được công văn số 685/BDN ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Ban Dân nguyện về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng với nội dung: “Tình trạng bệnh viện vướng các quy định đấu thầu quá khó khăn, sợ làm sai, dẫn đến tình trạng thiếu thuốc cho bệnh nhân như hiện nay. Để khắc phục tình trạng trên, cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có giải pháp tổ chức đấu thầu tập trung theo quy định của pháp luật, đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế cho bệnh viện.”.

Sau khi nghiên cứu nội dung kiến nghị và rà soát các văn bản liên quan, Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Qua phản ánh của các cơ quan báo chí, báo cáo của một số địa phương, đơn vị, tình trạng thiếu thuốc, thiết bị, vật tư y tế đang diễn ra tại một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là do một số các nguyên nhân như: ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nguồn nguyên liệu sản xuất, hàng hóa khan hiếm, giá cả hàng hóa nhiều biến động; Tình trạng hết hạn số đăng ký lưu hành của một số loại thuốc; một số khó khăn liên quan đấu thầu thuốc; Văn bản pháp luật liên quan đến mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế còn có một số nội dung chưa rõ, chưa cụ thể có thể dẫn đến cách hiểu, cách làm khác nhau.

Bộ Y tế đã và đang triển khai nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng trên:

- Xây dựng, đề xuất Chính phủ ban hành Nghị quyết về bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

- Phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam họp rà soát các vướng mắc trong các quy định hiện hành và đề xuất các biện pháp, giải pháp tháo gỡ liên quan đến hoạt động mua sắm thuốc, thiết bị, vật tư sinh phẩm y tế. Theo đó, Bộ Y tế chịu trách nhiệm rà soát, sớm sửa đổi, bổ sung các quy định về mua sắm tại Thông tư 14[1], Thông tư 15[2]...; Bộ Tài chính rà soát các quy định liên quan đến mua sắm như tại Thông tư số 58[3], Nghị định 151[4], Nghị định 29[5]... để sớm (đề xuất) sửa đổi, bổ sung.

- Tiếp tục phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi Luật đấu thầu, trong đó đề xuất đưa các nội dung về đấu thầu tập trung, đàm phán giá đối với vật tư, sinh phẩm xét nghiệm để các đơn vị thực hiện.

- Đẩy nhanh tiến độ các gói thầu do Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia thực hiện.

- Tiếp tục chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp giấy đăng ký thuốc, giải quyết các hồ sơ tồn đọng theo đúng quy định; đẩy mạnh thực hiện phân cấp việc cấp phép trang thiết bị y tế; tăng cường triển khai quy định kê khai giá tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP.

- Nghiên cứu đề xuất Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép tiếp tục thời gian thực hiện việc gia hạn hiệu lực số đăng ký lưu hành thuốc theo quy định tại mục 3.1, 3.8 Nghị quyết số 30/2021/QH15 đến hết ngày 31/12/2023 do ảnh hưởng của dịch bệnh và để bảo đảm nguồn cung ứng thuốc, nguyên liệu làm thuốc ổn định trên thị trường, bảo đảm có đủ thuốc phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân và doanh nghiệp trong những năm sau năm 2023.

- Khẩn trương hoàn thiện Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

Trên đây là nội dung trả lời đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng liên quan đến lĩnh vực y tế, Bộ Y tế trân trọng kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội để thông tin tới cử tri.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

[1] Thông tư số 14 /2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

[2] Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

[3] Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 về quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

[4] Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công.

[5] Nghị định số 29/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ về quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.


Thăm dò ý kiến