Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế có quy định về danh mục bệnh tật để xem xét giải quyết chế độ người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có bệnh thần kinh ngoại biên cấp tính hoặc bán cấp tính; tuy nhiên, chỉ áp dụng với đối tượng có giấy tờ có giá trị pháp lý được xác lập trước ngày 30/4/1975 ghi nhận bị mắc bệnh thuộc nhóm bệnh thần kinh ngoại biên là rất bất hợp lý vì hiện nay đối tượng không còn lưu giữ được giấy tờ liên quan đến bệnh. Đề nghị xem xét sửa đổi cho phù hợp. (Đắk Lắk)

03/11/2020 | 19:56 PM

 | 

Bộ Y tế trả lời như sau:

         Ngày 30/6/2016, Bộ Y tế và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH về “Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ”. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2016, thay thế Thông tư số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013 của Bộ Y tế và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

         Theo quy định tại Thông tư này, việc xác định đối tượng, lập hồ sơ gửi đến Hội đồng giám định y khoa để khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến chất độc hóa học thuộc thẩm quyền của ngành Lao động- Thương binh và Xã hội. Ngành Y tế có nhiệm vụ khám giám định khi nhận được đầy đủ hồ sơ do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển đến. Bộ Y tế sẽ trao đổi, thống nhất với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để xem xét, sửa đổi Thông tư cho phù hợp.Related news

Thăm dò ý kiến