Cử tri phản ánh, thời gian gần đây, người hít keo con chó (Dog X) đang có xu hướng tăng nhanh. Cử tri kiến nghị Bộ Y tế nghiên cứu tác hại của keo con chó đối với người sử dụng (có gây nghiện hay không), nếu có thì cần hướng dẫn cụ thể phát đồ điều trị người nghiện keo con chó. Đồng thời đề nghị Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung vào các văn bản quy phạm pháp luật các vấn đề liên quan đến việc đưa người nghiện keo con chó đi cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc. (Cà Mau)

03/11/2020 | 19:45 PM

 | 

Bộ Y tế trả lời như sau:

Về góc độ pháp luật, loại keo con chó (Dog X) là loại dung môi hợp hữu cơ dùng để dán gỗ, kính, sắt, ống nuớc, giày da, yên xe máy… có tiền chất ma túy, kích thích trực tiếp đến hệ thần kinh nhưng không được xem là ma túy. Do không có trong danh mục ma túy nên cơ quan chức năng không thể cấm người sử dụng và có chế tài xử phạt.

Bộ Y tế đề xuất cử tri kiến nghị Bộ Công an đưa keo chó (Dog X) vào danh mục ma túy trên cơ sở đề xuất đó, Bộ Y tế sẽ nghiên cứu tác hại của keo chó (Dog X) đối với người sử dụng. Việc ban hành các quy trình, chính sách, chế độ liên quan đến việc đưa người nghiện keo con chó đi cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc thuộc trách nhiệm của Bộ Công an và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,  Bộ Y tế sẽ phối hợp với hai Bộ để xây dựng các chính sách phù hợp đối với người nghiện keo con chó.Related news

Thăm dò ý kiến