Cử tri phản ánh các cơ sở kinh doanh kính mắt, về lĩnh vực Spa, phun săm, thẩm mỹ hiện nay hoạt động không có giấy phép kinh doanh hoặc cơ sở kinh doanh không đảm bảo chất lượng khá nhiều, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Nhưng chế tài về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với các cơ sở kinh doanh này quy định chưa đầy đủ, rõ ràng, đề nghị các cơ quan chức năng xem xét vấn đề này. (Lâm Đồng)

03/11/2020 | 19:42 PM

 | 

Bộ Y tế trả lời như sau:

         Về mức xử phạt hành vi vi phạm đối với hoạt động của “Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ” “Cơ sở dịch vụ kính thuốc” được quy định tại Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Hiện nay, Bộ Y tế đang tham mưu trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó quy định cụ thể các hành vi vi phạm, mức xử phạt tương ứng, xử lý nặng đối với các hành vi vi phạm đối với các hoạt động không có giấy phép kinh doanh hoặc cơ sở kinh doanh không đảm bảo chất lượng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân nhằm tăng tính răn đe.

 Related news

Thăm dò ý kiến