Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế sớm có hướng dẫn quy trình chung kiểm dịch y tế biên giới đặc biệt là tại cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường sắt. (Lào Cai)

03/11/2020 | 19:51 PM

 | 

Bộ Y tế trả lời như sau:

Ngày 25/6/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới. Trong đó, Nghị định đã hướng dẫn rõ quy trình thực hiện kiểm dịch y tế đối với người, phương tiện, hàng hóa…tại tất cả các loại hình cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không.

Riêng đối với phòng chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu trong thời điểm hiện nay, Bộ Y tế đã ban hành Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hoá  tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không kèm theo Quyết định số 2553/QĐ-BYT ngày 18/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.Related news

Thăm dò ý kiến