Đề nghị Bộ Y tế tham mưu Chính phủ bổ sung vốn đầu tư công cho Ngành Y tỉnh Gia Lai, tiếp tục đầu tư y tế, cơ sở vật chất, trang thiệt bị cho Trạm y tế xã theo Quyết định 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, xe cứu thương, hệ thống xử lý rác thải cho một số cơ sở y tế tỉnh Gia Lai. (Gia Lai)

03/11/2020 | 19:46 PM

 | 

Bộ Y tế trả lời như sau:

Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã tham mưu cho Chính phủ đề xuất nhiều dự án để hỗ trợ đầu tư cho ngành Y tế tỉnh Gia Lai từ nguồn Trái phiếu Chính phủ, Chương trình hỗ trợ đầu tư cho y tế địa phương, ODA. Cụ thể, đối với đầu tư cho trạm y tế xã theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg, Bộ Y tế đã triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 do Ngân hàng phát triển châu Á tài trợ (2014-2020), trong đó có tỉnh Gia Lai. Dự án đã hỗ trợ cho tỉnh mua sắm xe cứu thương, trang thiết bị y tế, xây dựng cơ bản, đào tạo nguồn nhân lực (bác sỹ chuyên khoa I và chuyên khoa II, bác sĩ liên thông...) cho cả Trung tâm y tế huyện và trạm y tế xã.

Hiện nay, Bộ Y tế đang tiếp tục triển khai Chương trình Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn cho 16 tỉnh, trong đó có tỉnh Gia Lai với tổng số vốn hơn 110 triệu USD. Dự án tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở thuộc địa bàn dự án; cung cấp trang thiết bị tăng cường quản lý các vấn đề sức khoẻ ưu tiên; đào tạo nâng cao năng lực cán bộ y tế cơ sở theo nguyên lý y học gia đình... Các khoản đầu tư này sẽ góp phần tăng cường năng lực tuyến y tế cơ sở, đảm bảo cung ứng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn của tỉnh Gia Lai.Related news

Thăm dò ý kiến