Đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu sửa đổi Thông tư 19/2019/TT-BYT về trình tự cấp chứng nhận GACP đối với dược liệu đảm bảo có sự tham gia của các cơ quan chuyên ngành nông nghiệp tại địa phương, giúp cho công tác quản lý nhà nước tại địa phương được chặt chẽ hơn (Lào Cai)

06/04/2021 | 15:06 PM

 | 

 

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Bộ Y tế đang trong quá trình xây dựng sửa đổi Thông tư số 19/2019/TT-BYT quy định Thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên và sẽ ghi nhận ý kiến của cử tri nêu trên để tổng hợp đưa vào dự thảo Thông tư sửa đổi, trình Lãnh đạo Bộ Y tế ban hành trong thời gian tới.


Thăm dò ý kiến