Viện Sốt rét- Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành

20/09/2018 | 07:06 AM

 | 

Viện Sốt rét- Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Cao đẳng (Kỹ thuật xét nghiệm y học). Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết hồ sơ đính kèm.

Thăm dò ý kiến