Tài liệu Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử của cơ quan, tổ chức Nhà nước

01/03/2015 | 05:41 AM

 | 

 
Ngày 09 tháng 02 năm 2015 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 430/BTTTT-CATT về việc Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử của cơ quan, tổ chức Nhà nước ​ 

Tải tài liệu tại đây 


Thăm dò ý kiến