Chuyển đổi sổ y tế

Hội nghị tổng kết, đánh giá các hoạt động chuyển đổi số năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Wednesday 2024-04-10 07:16

Ba hơn trong triển khai thực hiện Đề án 06 tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng

Friday 2023-08-18 03:04

Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ làm việc với Bộ Y tế

Saturday 2023-07-22 05:34

Điểm sáng cải cách: Đến trung tâm y tế đổi… giấy phép lái xe

Wednesday 2023-07-19 08:40

Thủ tướng: Tránh phiền hà, sách nhiễu, chống tham nhũng, tiêu cực trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp

Wednesday 2023-07-19 06:30

Thủ tướng: Những việc pháp luật không cấm thì để người dân, doanh nghiệp làm

Wednesday 2023-07-19 08:32

Thủ tướng chủ trì hội nghị toàn quốc về chuyển đổi số quốc gia

Wednesday 2023-07-12 08:58

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nêu 10 thành tựu chuyển đổi số trong ngành Y tế

Tuesday 2021-04-06 02:56

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên: Chuyển đổi số để bảo vệ, chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân

Thursday 2021-09-09 02:43

Phê duyệt Đề án thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số của Bộ Y tế giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

Wednesday 2023-06-14 08:18

Bộ Y tế Phê duyệt chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Wednesday 2020-12-23 14:36

Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021-2025

Friday 2021-12-31 14:15

Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022

Friday 2022-03-11 14:09

Quyết định 1710/QĐ-BYT ngày 05/4/2023 ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết 157-NQ/BCSĐ

Thursday 2023-04-06 13:13

Bộ Y tế: Chuyển đổi số y tế tạo tiện ích cho người dân khi khám chữa bệnh

Thursday 2022-11-03 01:39

Y tế thông minh

Sunday 2023-02-12 03:07

Chuyển đổi số trong đào tạo, nâng cao năng lực cho 20.000 nhân viên y tế cơ sở

Friday 2022-10-06 23:05

Kích hoạt các hoạt động chuyển đổi số và khởi nghiệp số y tế

Sunday 2023-02-26 01:44

Nghị quyết 157- QN/BCS về chuyển đổi số y tế đến năm 2025 định hướng đến năm 2030

Monday 2023-03-06 10:30

Hội nghị chuyển đổi số Y tế năm 2022 các tỉnh, thành khu vực phía Bắc

Monday 2022-12-05 09:06

Thăm dò ý kiến