Asset Publisher Asset Publisher

Video

DANH SÁCH VIDEO

NGÀY HỘI TÌNH NGUYỆN VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
NGÀY HỘI TÌNH NGUYỆN VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Nâng cao hiệu quả quản lý công trình và thiết bị y tế
Nâng cao hiệu quả quản lý công trình và thiết...
Hội nghị Đối thoại giữa Bộ Y tế và các doanh nghiệp thiết bị y tế
Hội nghị Đối thoại giữa Bộ Y tế và các doanh...
Hành trình “Dấu chân hoà bình” tại Hà Giang
Hành trình “Dấu chân hoà bình” tại Hà Giang
Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW
Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số...
Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tuyến cơ sở
Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tuyến cơ sở
Hội nghị phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại Việt Nam
Hội nghị phối hợp liên ngành trong công tác...
Tăng cường công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân và y tế dự phòng
Tăng cường công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân...
Những điểm mới trong dự thảo Luật Dược (sửa đổi).
Những điểm mới trong dự thảo Luật Dược (sửa đổi).