Tài liệu Đổi mới, phong cách, thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh

19/08/2015 | 07:35 AM

 | 


thamluan doimoiphongcachbvcr 3-8-2015a.pptx
Tai lieu giao tiep ung xu CBYT (CĐYTVN).pptx
Co Phung-PP HD GT cho CBYT (mới) .ppt
Ky nang giao tiep-ung xu (Sep Du).ppt

Thăm dò ý kiến