Tỉnh Cao Bằng

02/07/2014 | 12:56 PM

 | 

TT

Tên BV

Số chi tiết

Địa chỉ Xã/phường

Quận/Huyện

1

Sở Y Tế Tỉnh Cao Bằng

0966211818

31 Hiến Giang, Phường Hợp Giang

Thành Phố Cao Bằng

2

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Cao Bằng

0966091818

Km2 Đường Đông Khê, Phường Tân Giang

Thành Phố Cao Bằng

3

Bệnh Viện Đa KhoaThị Xã Cao Bằng

0965431818

Đường Lê Lợi Phường Sông Bằng

Thành Phố Cao Bằng

4

Bệnh Viện đa khoa Tĩnh Túc

0965421818

Thị Trấn Tĩnh Túc

Huyện Nguyên Bình

5

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Bảo Lâm

0965411818

Thị Trấn Pác Miầu

Huyện Bảo Lâm

6

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Hạ Lang

0965401818

Thị Trấn Thanh Nhật

Huyện Hạ Lang

7

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Bảo Lạc

0965391818

Tổ Dân Phố 11 - Thị Trấn Bảo Lạc

Huyện Bảo Lạc

8

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Hà Quảng

0965381818

Đường 203 Thị Trấn Xuân Hoà

Huyện Hà Quảng

9

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Hòa An

0965361818

Bế Triều

Huyện Hòa An

10

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Nguyên Bình

0965351818

Tổ 2 Thị Trấn Nguyên Bình

Huyện Nguyên Bình

11

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Phục Hòa

0965341818

Thị Trấn Hòa Thuận

Huyện Phục Hòa

12

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Quảng Uyên

0965331818

Hòa Nam, Thị Trấn Quảng Uyên

Huyện Quảng Uyên

13

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Trùng Khánh

0965321818

Tổ 9 Thị Trấn Trùng Khánh

Huyện Trùng  Khánh

14

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Trà Lĩnh

0965311818

Pò Inh, Xã Cao Chương

Huyện Trà Lĩnh

15

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Thạch An

0965301818

Thị Trấn Đông Khê

Huyện Thạch An

16

Bệnh Viện Đa Khoa Thông Nông

0965271818

Thị Trấn Thông Nông

Huyện Thông Nông

17

Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền

0965261818

P. Tân Giang, Tx. Cao BẰNG

Tx. Cao Bằng


Thăm dò ý kiến