Tỉnh Bắc Kạn

02/07/2014 | 12:59 PM

 | 

TT

Tên BV

Số chi tiết

Địa chỉ Xã/phường

Quận/Huyện

1

Sở Y Tế Tỉnh Bắc Kạn

0966671919

14 Trường Chinh, Phường Đức Xuân

Thị xã Bắc Kạn

2

Bệnh Viện Đa Khoa Bắc Kạn

0966631919

Tổ 10, Phường Nguyễn Thị Minh Khai

Thị xã Bắc Kạn

3

Bệnh Viên Đa Khoa Thị Xã Bắc Kạn

0966601919

Tổ 11C Phường Đức Xuân

Thị Xã Bắc Kạn

4

Bệnh Viện Đa Khoa huyện Ba Bể

0966471919

Tiểu Khu 2, Thị Trấn Chợ Rã

Huyện Ba Bể

5

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Bạch Thông

0966431919

Phố Nà Hái- Thị Trấn Phủ Thông

Huyện Bạch Thông

6

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Chợ Đồn

0966421919

Tổ 1 Đồng Sơn Thị Trấn Bằng Lũng

Huyện Chợ Đồn

7

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Chợ Mới

0966411919

Nà Mố - Yên Đĩnh

Huyện Chợ Mới

8

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Na Rì

0966401919

Thị Trấn Yến Lạc

Huyện Na Rì

9

Bệnh Viện Đa Khoa huyện Ngân Sơn

0966351919

Xã Vân Tùng

Huyện Ngân Sơn

10

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Pác Nặm

0966341919

Xã Bộc Bố

Huyện Pác Nặm


Thăm dò ý kiến