Danh bạ

Tìm kiếm

STT Họ tên/ Phòng Chức danh Email Số cố định
Lãnh đạo Bộ Y tế
1 Trương Quốc Cường Thứ trưởng truongquoccuong@moh.gov.vn 024.6273.2221
2 Đỗ Xuân Tuyên Thứ trưởng doxuantuyen@moh.gov.vn 024.6273.2221
3 Nguyễn Trường Sơn Thứ trưởng nguyentruongson@moh.gov.vn
Văn phòng Bộ
4 Nguyễn Xuân Trường Chánh Văn phòng Bộ nxtruong@moh.gov.vn 024. 62732222
5 Lê Thành Trí Phó Chánh văn phòng trilt@moh.gov.vn 024. 62732290
6 Nguyễn Anh Tuấn Phó Chánh văn phòng tuanna@moh.gov.vn 024. 62732196
7 Hà Anh Đức Phó Chánh Văn phòng haanhduc@moh.gov.vn 024.62732154
8 Đỗ Trường Duy Phó Chánh Văn phòng dotruongduy@moh.gov.vn 024.62732388
9 Phòng Tổng hợp vpb1@moh.gov.vn 024.62732177
10 Đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM vpb2@moh.gov.vn 0283.8293570
11 Phòng Tài chính kế toán vpb3@moh.gov.vn 024.6273.2164
12 Phòng Quản trị vpb4@moh.gov.vn 024.6273.3302
13 Phòng Tổ chức hành chính vpb5@moh.gov.vn 024.6273.2140
14 Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính vpb6@moh.gov.vn
15 Phòng Công nghệ thông tin vpb8@moh.gov.vn 024.6273.3312
16 Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế banbientap@moh.gov.vn 024.6273.2134
17 Văn Thư Bộ Y tế 024.6273.2148
Vụ Hợp tác Quốc tế
18 Nguyễn Mạnh Cường Vụ trưởng cuongnm.qt@moh.gov.vn 024. 62732218
19 Nguyễn Thị Minh Châu Phó Vụ trưởng chauntm.qt@moh.gov.vn 024. 62732223
20 Văn thư Vụ 024.62732192
Vụ Kế hoạch - Tài chính
21 Nguyễn Nam Liên Vụ trưởng liennn.khtc@moh.gov.vn 024. 62732365
22 Phạm Lê Thu Hằng Phó Vụ trưởng hangplt.khtc@moh.gov.vn 024.62732329
23 Đặng Việt Hùng Phó Vụ trưởng hungdv.khtc@moh.gov.vn 024. 62732266
24 Lê Thành Công Phó Vụ Trưởng conglt.khtc@moh.gov.vn 024.62732329
25 Nguyễn Công Sinh Phó Vụ trưởng sinhnc.khtc@moh.gov.vn 024. 62732327
26 Văn thư Vụ 024.62732269
27 Phòng Đầu tư 024.6273.2225
28 Phòng Quản lý phương thức chi trả 024.6273.2367
29 Phòng TCSN 024.6273.2319
30 Phòng Viện trợ 024.6273.2215
31 Phòng THCS 024.6273.2112
Vụ Tổ chức cán bộ
32 Nguyễn Hồng Sơn Vụ Trưởng sonnh.tccb@moh.gov.vn 024. 62732355
33 Nguyễn Tuấn Hưng Phó Vụ trưởng hungnt.tccb@moh.gov.vn 024. 62732254
34 Trần Viết Hùng Phó Vụ trưởng hungtv.tccb@moh.gov.vn 024. 62732230
35 Văn thư Vụ 024. 62732259
Vụ Trang thiết bị - Công trình Y tế
36 Nguyễn Minh Tuấn Vụ trưởng tuannm.ttbct@moh.gov.vn 024. 62732277
37 Nguyễn Kim Trung Phó Vụ trưởng trungnk.ttbct@moh.gov.vn 024. 62732276
38 Nguyễn Tử Hiếu Phó Vụ trưởng hieunt.ttbct@moh.gov.vn 024.6273 2272
39 Phòng Tổng hợp 024.62732272
Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng
40 Nguyễn Đình Anh Vụ trưởng anhnd.ttkt@moh.gov.vn 024. 6273.2299
41 Hoàng Thị Thơm Phó Vụ trưởng thomht.ttkt@moh.gov.vn 024.62732335
42 Vũ Mạnh Cường Phó Vụ trưởng cuongvm.ttkt@moh.gov.vn 024.6273.2244
43 Văn thư Vụ 024. 62732397
44 Bộ phận thi đua khen thưởng 024.6273.2397
45 Bộ phận truyền thông 024.6282.7979
Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em
46 Nguyễn Đức Vinh Vụ trưởng vinhnd.bmte@moh.gov.vn 024.62732188
47 Đinh Anh Tuấn Phó Vụ Trưởng ninhpt.bmte@moh.gov.vn 024.62758333
48 Trần Đăng Khoa Phó Vụ trưởng trandangkhoa@moh.gov.vn 024.38454080
49 Tống Trần Hà Phó Vụ trưởng tongtranha@moh.gov.vn 024.6273.2221
50 Văn thư Vụ 024.62732434
Vụ Bảo hiểm y tế
51 Lê Văn Khảm Vụ Trưởng khamlv.bh@moh.gov.vn 024.62732125
52 Hà Văn Thúy Phó Vụ Trưởng thuyhv.bh@moh.gov.vn
53 Đặng Hồng Nam Phó Vụ trưởng namdh.bh@moh.gov.vn
54 Phan Văn Toàn Phó Vụ trưởng toanpv.bh@moh.gov.vn 024.62732212
55 Văn thư Vụ 024.62732347
Cục khoa học Công nghệ và Đào tạo
56 Phạm Văn Tác Cục trưởng
57 Nguyễn Ngô Quang Phó Cục trưởng quangnn.k2dt@moh.gov.vn 024.3843266
58 Văn thư Cục 0243846688 Máy lẻ 30
Cục Quản lý Y, Dược Cổ truyền
59 Phạm Vũ Khánh Cục trưởng khanhpv.ydct@moh.gov.vn 024.62732334
60 Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Cục Trưởng tuannn.ydct@moh.gov.vn 024.62732120
61 Nguyễn Thế Thịnh Phó Cục trưởng thinhnt.ydct@moh.gov.vn
62 TS. Trần Minh Ngọc Phó Cục trưởng
63 Văn thư Cục 024.62732247
Cục Công nghệ thông tin
64 Trần Quý Tường Cục Trưởng tuongtq.cntt@moh.gov.vn 024.62637979
65 Phạm Xuân Viết Phó Cục Trưởng vietpx.cntt@moh.gov.vn 024.37368315
66 Văn thư Cục 024.37368315
Cục Quản lý Môi trường Y tế
67 Nguyễn Thị Liên Hương Cục trưởng huongntl.mt@moh.gov.vn 3736.8493
68 Nguyễn Thanh Hà Phó Cục trưởng hant.mt@moh.gov.vn 3736.6699
69 Lương Mai Anh Phó Cục Trưởng anhlm.mt@moh.gov.vn 3736.7185
70 Dương Chí Nam Phó Cục trưởng namdc.mt@moh.gov.vn 3736.8391
71 Văn thư Cục 024.32272856
72 Phòng Quản lý sức khỏe môi trường hóa chất 0243.2272850
73 Phòng Quản lý sức khỏe lao động 024.32272855
74 Phóng Quản lý môi trường cơ sở Y tế 024.32272851
75 Trung tâm thông tin môi trường y tế 024.3226.2240
Cục Y tế Dự phòng
76 Đặng Quang Tấn Phó Cục trưởng Phụ trách quản lý và Điều hành tandq.dp@moh.gov.vn 024.37368042
77 Trương Đình Bắc Phó Cục Trưởng bactd.dp@moh.gov.vn 024.37368378
78 Nguyễn Minh Hằng Phó Cục Trưởng hangnm.dp@moh.gov.vn 024.37368439
79 Hoàng Minh Đức Phó Cục trưởng duchm.dp@moh.gov.vn
80 Văn thư Cục 024.38430040-Ex:601
Cục An toàn thực phẩm
81 Nguyễn Thanh Phong Cục Trưởng phongnt.attp@moh.gov.vn 024.68464489
82 Lê Văn Giang Phó Cục Trưởng gianglv.attp@moh.gov.vn 024.38464489
83 Trần Việt Nga Phó Cục trưởng ngatv.attp@moh.gov.vn 0243.8464489 (3030)
84 Nguyễn Hùng Long Phó Cục Trưởng longnh.attp@moh.gov.vn 024.38464489
85 Đỗ Hữu Tuấn Phó Cục trưởng tuandh.attp@moh.gov.vn 0243.8464489
86 Văn thư Cục 024.38464489-Ex:2070
Cục Quản lý Dược
87 Vũ Tuấn Cường Cục trưởng cuongvt.qld@moh.gov.vn 024.37366362
88 Đỗ Văn Đông Phó Cục Trưởng dongdv.qld@moh.gov.vn 024.37367664
89 Nguyễn Tấn Đạt Phó Cục trưởng datnt.qld@moh.gov.vn
90 Nguyễn Thành Lâm Phó Cục trưởng lamnt.qld@moh.gov.vn
91 Văn thư Cục 024.38464413
Cục Phòng, Chống HIV/AIDS
92 Nguyễn Hoàng Long Cục trưởng longnh.vaac@moh.gov.vn
93 Phan Thị Thu Hương Phó Cục Trưởng huongptt.vaac@moh.gov.vn 024.37367127
94 Phạm Đức Mạnh Phó Cục trưởng 0243.7367154
95 Hoàng Đình Cảnh Phó Cục trưởng canhhd.vaac@moh.gov.vn 024.37367129
96 Văn phòng Cục 024.37367129
Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh
97 Lương Ngọc Khuê Cục trưởng khueln.kcb@moh.gov.vn 024.62732288
98 Nguyễn Trọng Khoa Phó Cục Trưởng khoant.kcb@moh.gov.vn 024.62732103
99 Cao Hưng Thái Phó Cục Trưởng thaich.kcb@moh.gov.vn 024.62732287
100 Văn phòng Cục 024.62733082
Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình
101 Nguyễn Doãn Tú Tổng Cục trưởng 024.37478741
102 Nguyễn Thị Ngọc Lan Phó Tổng cục trưởng lanntn.tcds@moh.gov.vn
103 TS.Phạm Vũ Hoàng Phó Tổng Cục trưởng
104 Văn thư Tổng Cục 024.38435297
Thanh tra Bộ
105 Nguyễn Mạnh Cường Chánh thanh tra
106 Dương Xuân An Phó Chánh Thanh tra andx.ttrb@moh.gov.vn 024.62732322
107 Nguyễn Văn Nhiên Phó Chánh Thanh tra Bộ 024.62733225
108 Giang Hán Minh Phó Chánh Thanh tra Bộ 0773.505505
109 Văn thư 024.62732160
Vụ Pháp chế
110 Nguyễn Huy Quang Vụ trưởng quangnh.pc@moh.gov.vn 024. 62732298
111 Trần Thị Trang Phó Vụ trưởng trangtt.pc@moh.gov.vn 024. 62732402
112 Văn thư Vụ 024. 62747979

Thăm dò ý kiến