Về việc Lương được hưởng theo chính sách hiện hành, ưu đãi tại Trung tâm y tế

05/04/2016 | 08:12 AM

 | 

Câu Hỏi: Tôi là cán bộ dược, viên chức Trung tâm Y tế Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Từ tháng 1/2014 tôi làm việc tại Khoa Dược-Xét nghiệm, Trung tâm Y tế Cái Nước, phụ trách quản lý, cấp phát thuốc chương trình bệnh xã hội (lao, phong, tâm thần, mắt) và vắc xin. Lương được hưởng theo chính sách hiện hành, ưu đãi được hưởng 40%. Từ tháng 2/2016, do cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế không có giường bệnh không có khoa Dược nên tôi được chuyển về phòng Hành chính Tổng hợp và vẫn hoạt động chuyên môn. Tuy nhiên ưu đãi bị giảm 20%. Vậy, theo Nghị định 56/2011/NĐ-CP thì trường hợp của tôi đã được trả lương, chế độ ưu đãi đúng quy định chưa?

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Việc thực hiện mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập theo Nghị định 56/2011/NĐ-CP, ngày 04/7/2011 của Chính phủ trong trường hợp cụ thể nêu trên khi chuyển đổi vị trí công tác do thay đổi cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế Cái Nước phải căn cứ vào công việc thực tế trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ của cá nhân đã được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt để được giải quyết chế độ theo đúng quy định hiện hành.​Tin liên quan

Thăm dò ý kiến