Về việc để được hưởng BHYT đúng quy định?

05/04/2016 | 08:13 AM

 | 

Câu Hỏi: Công ty tôi có trụ sở tại TP. Hà Nội, tôi đi làm công trình tại tỉnh Thanh Hóa. Khi tôi đi chữa bệnh viêm gan B tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực Thanh Hóa nhân viên Bệnh viện cho biết tôi phải nằm viện thì mới được thanh toán BHYT. Khi tôi làm xét nghiệm định lượng virut viêm gan B thì chỉ được thanh toán 320.000 đồng khi điều trị nội trú, còn điều trị ngoại trú thì mất 1.250.000 đồng tiền xét nghiệm (chưa tính tiền thuốc). Nếu theo Quyết định số 36/2005/QĐ-BYT thì tôi thuộc đối tượng được thanh toán 80% chi phí, như thế có đúng quy định không? Tôi phải làm gì để được hưởng BHYT đúng quy định?

Bộ y tế xin trả lời như sau:

Bnh vin Hp Lc là mt bnh vin đa khoa tư nhân hng II được xếp hng tương đương tuyến tnh, trường hp bn t đi khám bnh, cha bnh không đúng tuyến ti bnh vin này thì bn ch được hưởng 60% chi phí điu tr ni trú trong phm vi mc hưởng (80% chi phí khám bênh, cha bnh đối vi người lao động) theo quy định ti đim b khon 3 Điu 22 Lut Bo him y tế.  Theo hướng dn ti đim g, mc 4 công văn s 2384/BHXH-CSYT ngày 30/6/2015 ca Bo him xã hi Vit Nam hướng dn gii quyết mt s vướng mc trong thc hin BHYT, hướng dn trường hp người bnh đến khám bnh không đúng nơi đăng ký ban đầu sau đó được ch định vào điu tr ni trú thì các chi phí xét nghim cn lâm sàng, thăm dò chc năng, chn đoán hình nh được tng hp vào chi phí điu tr ni trú và được thanh toán trong phm vi được hưởng vi mc hưởng là 60% đối vi bnh vin tuyến tnh. Để hiu rõ v các chi phí phi chi tr trong quá trình điu trđề ngh bn liên h vi bnh vin Hp Lc để được gii thích và hướng dn.

 Theo thông tin mà bn cung cp, công ty ca Bn ti TP. Hà Ni, nếu th BHYT ca bn có nơi đăng ký khám bnh cha bnh BHYT ban đầu là 1 cơ s y tế ti TP. Hà Ni thì khi đi làm vic ti tnh Thanh Hóa, để được hưởng đầy đủ quyn li BHYT khi đi khám bnh, cha bnh  bn phi ti mt cơ s khám bnh, cha bnh ti địa phương nơi làm vic tương đương vi tuyến ca cơ s khám bnh, cha bnh ban đầu ghi trên th bo him y tế và khi đi khám bnh cha bnh bn phi xut trình th BHYT, giy t tùy thân có nh và giy công tác hoc giy chng minh tm trú theo quy định ti khon 8 Điu 8 Thông tư liên tch s 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 hướng dn thc hin BHYT.​Tin liên quan

Thăm dò ý kiến