Thủ tục kế hoạch nhập và phân phối mặt hàng bao cao su công nghệ Nhật Bản, được sản xuất tại Thái Lan vào Việt Nam.

05/04/2016 | 08:12 AM

 | 

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch nhập và phân phối mặt hàng bao cao su công nghệ Nhật Bản, được sản xuất tại Thái Lan vào Việt Nam. Tôi xin hỏi, thủ tục xin cấp phép như thế nào? Nộp tại cơ quan nào? Đối với sản phẩm này chỉ cần xin giấy phép 1 lần hay mỗi lần nhập hàng đều phải xin lại? Chi phí đối với quy trình đó ra sao?

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Bộ Y tế đang trong quá trình sửa đổi, bổ sung Thông tư 44/2011/TT-BYT ngày 6/12/2011 về việc “Ban hành danh mục, sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế” dẫn đến một số thắc mắc về việc nhập khẩu một số mặt hàng trong đó có Bao cao su như ý kiến của công dân đã hỏi tại công văn nói trên. Cho đến khi Bộ Y tế ban hành Thông tư mới về danh mục, sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế và có các hướng dẫn mới liên quan đến Thông tư này thì việc nhập khẩu Bao cao su vẫn chưa có gì thay đổi. Cụ thể là việc nhập khẩu Bao cao su áp dụng Thông tư số 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011 về việc hướng dẫn nhập khẩu trang thiết bị y tế (gọi tắt là Thông tư).

Theo Thông tư, Bao cao su không nằm trong “Bảng danh mục trang thiết bị y tế (mới 100%) được nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Y tế”, do đó không yêu cầu phải xin giấy phép nhập khẩu trừ trường hợp thuộc vào khoản 2 và khoản 3 điều 4 của Thông tư 24/2011/TT-BYT nêu trên.

Nếu phải xin giấy phép nhập khẩu , hồ sơ, thủ tục, nơi tiếp nhận hồ sơ theo điều 5 của Thông tư. Giấy phép nhập khẩu có giá trị một năm kể từ ngày ký, ban hành theo khoản 2 điều 6; lệ phí theo khoản 3, điều 6 của Thông tư.

Để đáp ứng những tiêu chuẩn cho phép nhập khẩu theo quy định tại Điều 34 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 về điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hóa nhập khẩu, việc nhập khẩu Bao cao su sử dụng với mục đích tránh thai và phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục phải đạt tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6342:2007 về bao cao su tránh thai (Condom) và Quyết định 714/QĐ-BYT ngày 2/3/2010 về tiêu chuẩn kỹ thuật phương tiện tránh thai sử dụng trong Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình.​Tin liên quan

Thăm dò ý kiến