sau khi học xong 6 năm đại học,có được thi lên chuyên khoa không hay phải về công tác hết thời hạn hợp đồng mới được tiếp tục được đi học?

25/04/2015 | 09:23 AM

 | 

Câu Hỏi: Tôi hiện là sinh viên năm 2 hệ cử tuyển Đại học Y Dược Huế. Tôi muốn hỏi, sau khi học xong 6 năm đại học, tôi có được thi lên chuyên khoa không hay phải về công tác hết thời hạn hợp đồng mới được tiếp tục được đi học?

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Theo Điều 2 của Qui chế đào tạo chuyên khoa cấp I được ban hành theo Quyết định số 1636/QĐ-BYT ngày 25/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế, để được học chuyên khoa cấp I, người tham gia dự tuyển phải đạt được một số điều kiện trong đó có điều kiện về: “Có thời gian công tác trong chuyên ngành từ 12 tháng trở lên.”

Như vậy, để có thể tham gia thi tuyển vào khóa học chuyên khoa cấp I, sau khi tốt nghiệp đại học y khoa, cần phải có kinh nghiệm công tác ít nhất 12 tháng đúng chuyên ngành đăng ký thi tuyển.

Bạn có thể tham khảo thêm Quy chế đào tạo chuyên khoa cấp I nói trên và tìm hiểu thông tin từ trường Đại học Y Dược, Đại học Huế về các qui định đào tạo chuyên khoa cũng như các qui định liên quan khác về nghĩa vụ, quyền lợi đối với khóa học hiện thời của bạn.​Tin liên quan

Thăm dò ý kiến