Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sơ y tế công lập

25/04/2015 | 09:23 AM

 | 

Câu Hỏi:  Tôi làm việc tại Phòng Chỉ đạo chuyên khoa Bệnh viện lao và bệnh phổi Hà Nam, mã ngạch 16b.12, chuyên cấp thuốc ngoại trú cho bệnh nhân lao, tư vấn xét nghiệm HIV cho bệnh nhân lao, khám ngoại tuyến cho bệnh nhân, hưởng 50% phụ cấp ưu đãi. Theo Thông tư 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sơ y tế công lập thì mức phụ cấp 50% của tôi có đúng không?

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 của liên tịch Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

 Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề được quy định theo công việc đảm nhận thường xuyên, trực tiếp của công chức, viên chức. Do đó, công chức, viên chức công tác tại bệnh viện Lao và bệnh phổi, sẽ xét theo công việc đảm nhận thường xuyên để áp dụng chủ yếu theo một trong các mức phụ cấp sau:

- Mức phụ cấp 70% quy định đối với công chức, viên chức đang xếp lương theo các ngạch viên chức có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 16 hoặc 13 và thường xuyên, trực tiếp xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc người bệnh lao.

- Mức phụ cấp 60% quy định đối với công chức, viên chức đang xếp lương theo các ngạch viên chức có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 16 hoặc 13 và  thường xuyên, trực tiếp xét nghiệm, phòng chống bệnh truyền nhiễm.

- Mức phụ cấp 40% quy định đối với công chức, viên chức đang xếp lương theo các ngạch viên chức có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 16 hoặc 13 và thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế (trừ các đối tượng nêu trên).

- Mức phụ cấp 30% quy định đối với công chức, viên chức quản lý, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở, viện, bệnh viện chuyên khoa lao.

Để xem xét giải quyết cụ thể chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề, đề nghị đương sự trao đổi với cơ quan quản lý viên chức theo thẩm quyền.   ​Tin liên quan

Thăm dò ý kiến