Câu hỏi: Trong Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập không thấy quy định người làm công việc “Chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức

10/11/2014 | 08:52 AM

 | 

Câu hỏi: 
Trong Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập không thấy quy định người làm công việc “Chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, y học hạt nhân, xạ trị” được hưởng mức phụ cấp là bao nhiêu. Trong khi đó, theo Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP, tại điểm c, khoản 1, Điều 2 về đối tượng áp dụng có quy định người làm công việc “Chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, y học hạt nhân, xạ trị”, nhưng lại không thể hiện cụ thể là được hưởng mức phụ cấp ưu đãi là bao nhiêu.

Tại nhiều tỉnh mức hưởng phụ cấp ưu đãi cũng khác nhau không theo một mức nhất định.

Đề nghị Quý Bộ giải đáp thắc mắc này của tôi.

Tôi trân trọng cảm ơn!

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Khoản 4, Điều 3 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập quy định: Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng; xét nghiệm, khám bệnh, chữa bệnh; kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc người bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa; y dược cổ truyền; dược, mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế; sức khỏe sinh sản tại các cơ sở sự nghiệp y tế công lập …, ngoài các trường hợp quy định tại các khoản khác.

Như vậy, công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm công tác chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, y học hạt nhân, xạ trị tại các cơ sở khám chữa bệnh nói chung, đang xếp lương theo các ngạch viên chức có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 16 hoặc 13 (trừ các đối tượng đã hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề ở mức cao hơn tại một số chuyên khoa đặc biệt), được hưởng cấp ưu đãi theo nghề mức 40%.Tin liên quan

Thăm dò ý kiến