Câu Hỏi: Tôi đang công tác tại khoa y của một trường cao đẳng có đào tạo ngành điều dưỡng. Văn bằng của tôi là cử nhân điều dưỡng. Vậy tôi có thể làm chứng chỉ hành nghề điều dưỡng không? Và thủ tục như thế nào?

19/10/2016 | 06:46 AM

 | 

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn, điều dưỡng là một trong những văn bằng chuyên môn được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, tại Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng phải qua thời gian thực hành 09 tháng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các điều kiện khác theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 41/2011/TT-BYT. Nếu Ông/Bà công tác tại khoa y trường cao đẳng nhưng chưa thực hành công tác điều dưỡng đủ 09 tháng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì chưa đủ điều kiện về thời gian thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề.


Thăm dò ý kiến