các văn bản gì để chứng minh là đối tượng được sinh con thứ 3 theo Pháp lệnh Dân số sửa đổi?

05/04/2016 | 08:15 AM

 | 

Câu Hỏi: Tôi là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập, đã có 2 con, nhưng con đầu của tôi bị khuyết tật về mắt đã được UBND thị trấn xác nhận và hiện đang hưởng trợ cấp người khuyết tật.

 Vợ chồng tôi muốn sinh thêm một người con nữa, vậy trường hợp gia đình tôi có được sinh thêm con thứ 3 không? Nếu được thì cần các văn bản gì để chứng minh là đối tượng được sinh con thứ 3 theo Pháp lệnh Dân số sửa đổi?

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Thông tư số 03/2014/TT-BYT ngày 20/01/2014 của Bộ Y tế ban hành danh mục dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để xác định cặp vợ chồng sinh con thứ ban không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con quy định tại Chương 7. Bệnh Mắt và phần phụ, có 7 loại: Bệnh lý võng mạc trẻ để non trên 2 mắt, Bệnh vỏ não thị giác, Mù lòa và khiếm thị, Mù cả hai mắt, Mù lòa 1 mắt và khiếm thị mắt kia, Khiếm thị 2 mắt, Sẹo và đục giác mạc 2 mắt.

Tuy nhiên, theo thông tin ông/bà cung cấp, con đầu của ông/bà bị khuyết tật về mắt, mặc dù đã được UBND thị trấn xác nhận và hiện đang hưởng trợ cấp người khuyết tật là vẫn chưa đủ cơ sở để được coi là sinh thêm con không vi phạm quy định việc sinh một hoặc hai con.

Vì vậy, nếu ông/bà nếu muốn sinh thêm con thứ 3 thì ông/bà phải đối chiếu xem cháu có bị 1 trong 7 bệnh nêu trên hay không, nếu nằm 1 trong 7 bệnh trên thì phải được Hội đồng giám  định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.​​​


Thăm dò ý kiến