Điều kiện xin cấp chứng chỉ hành nghề

13/09/2016 | 02:25 AM

 | 

Tôi làm điều dưỡng tại Phòng khám đa khoa tỉnh Bắc Ninh được 9 tháng, nay xin chuyển sang cơ sở khám chữa bệnh khác thì cần phải có Chứng chỉ hành nghề không? Tôi có đủ điều kiện xin cấp chứng chỉ hành nghề không? Quê tôi ở tỉnh Vĩnh Phúc thì nộp hồ sơ ở đâu? Hồ sơ gồm những gì? Đến cơ quan nào để xin cấp?

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn, ngành điều dưỡng là một trong những văn bằng chuyên môn được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Theo quy định tại điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng phải qua thời gian thực hành 09 tháng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Như vậy, Ông/Bà đã thực hành điều dưỡng đủ 09 tháng tại phòng khám đa khoa thì đủ điều kiện về thời gian thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật khám bệnh, chữa bệnh, Giám đốc Sở Y tế cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý. Hiện nay, Ông/Bà không còn làm việc tại phòng khám đa khoa tại tỉnh Bắc Ninh, do vậy Ông/Bà về Sở Y tế tỉnh/thành phố nơi quản lý cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mới để đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Thông tư số 41/2011/TT-BYT và Thông tư số 41/2015/TT-BYT bao gồm:

1.   Đơn đề nghị cấp CCHN.

2.   Văn bản xác nhận quá trình thực hành

3.   Phiếu lý lịch tư pháp

4.   Sơ yếu lý lịch

5.   Giấy chứng nhận sức khỏe

6.   Hai ảnh màu 04cm x 06cm.​Tin liên quan

Thăm dò ý kiến