Điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề

15/06/2015 | 07:02 AM

 | 

Câu hỏi:  Tôi là bác sĩ y khoa đã tốt nghiệp lớp định hướng Chuyên khoa Tạo hình - Thẩm mỹ năm 2013, bắt đầu thực hành tại Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ của một Bệnh viện có giường bệnh cho đến nay đã đủ 18 tháng.

Vậy, tôi đã đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa Tạo hình - Thẩm mỹ không? Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề nộp tại đâu?

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Việc cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Bác sỹ đã tốt nghiệp chuyên khoa định hướng Tạo hình - Thẩm mỹ và thực hành chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tại Bệnh viện đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 41.

Để được cấp chứng chỉ hành nghề, người hành nghề phải nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 26 Luật Khám bệnh, chữa bệnh Thẩm quyền cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề như sau:

“1. Bộ trưởng Bộ Y tế cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với các trường hợp sau đây:

a) Người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế;

b) Người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các bộ khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này;

c) Người nước ngoài đến hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam.

2. Giám đốc Sở Y tế cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý”

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam

“a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu 01 quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này và hai ảnh 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn;

b) Bản sao có chứng thực văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn đối với lương y hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) cấp;

c) Giấy xác nhận quá trình thực hành;

d) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) nơi cư trú hoặc xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác;

đ) Phiếu lý lịch tư pháp”.​Tin liên quan

Thăm dò ý kiến