Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh?

13/09/2016 | 02:26 AM

 | 

Tôi tốt nghiệp ngành kỹ sư công nghệ sinh học của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, làm việc tại bệnh viện được hơn 5 năm, có Chứng nhận xét nghiệm 4 tháng của trường Đại học Y Dược. Vậy, tôi có được cấp chứng chỉ hành nghề không?

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Ông/Bà đã được Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng cấp bằng Kỹ sư công nghệ sinh học tuy nhiên theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế, văn bằng chuyên môn của ông/bà không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ hành nghề nhưng vẫn được phép hành nghề tại các khoa cận lâm sàng.​


Thăm dò ý kiến