Xuất cấp vật tư y tế để hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 (đợt 4)

22/04/2022 | 09:04 AM

 | 

Trong thời gian qua, cùng chung tay trong công tác phòng, chống COVID19, một số Tập đoàn, Công ty, Tổ chức đã đề nghị hỗ trợ và Bộ Y tế ban hành các Quyết định phê duyệt tiếp nhận vật tư, thuốc, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Y tế công bố xuất cấp vật tư y tế để hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 (đợt 4) như sau: 

Chi tiết xem tại đây : xuất cấp vật tư y tế để hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 (đợt 4)

                                             Xuất cấp vật tư y tế để hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 (đợt 4)

                                                                            

 

 


Thăm dò ý kiến