Vụ Pháp chế

Địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.6274.7979
Fax:
Thư điện tử:
Website:
Chức năng nhiệm vụ
Vụ Pháp chế là vụ tổng hợp thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực y tế và tổ chức thực hiện công tác pháp chế trong ngành Y tế.

Thông tin chi tiết:
Lãnh đạo đơn vị
Vụ trưởng:Đỗ Trung Hưng
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: tầng 7 nhà B, Bộ Y tế
Thư điện tử: hungdt.pc@moh.gov.vn
Phó Vụ trưởng:Đinh Thị Thu Thủy
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: tầng 7 nhà B, Bộ Y tế
Thư điện tử: thuydtt.pc@moh.gov.vn
Phó Vụ trưởng:Trần Thị Xuân Hằng
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: tầng 7 nhà B, Bộ Y tế
Thư điện tử: hangtx.pc@moh.gov.vn

Thăm dò ý kiến