Tạp chí Y Dược học

Địa chỉ: 138A Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024.38460728; 024.37367717
Fax: 024.38464098
Thư điện tử: info@tapchiyduochocvietnam.vn
Website: www.tapchiyduochocvietnam.com.vn
Chức năng nhiệm vụ
Chức năng nhiệm vụ
1. Chức năng:
Tạp chí Y Dược học là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế có chức năng thu thập, tuyển chọn, biên tập, xuất bản, phát hành và nộp lưu chiểu các ấn phẩm in; Thông tin chuyên sâu, chuyên ngành các công trình nghiên cứu khoa học về ngành Y, Dược; Phổ biến kiến thức Y, Dược, các phác đồ điều trị theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền; Nghiên cứu khoa học; Đào tạo cán bộ; Hợp tác quốc tế; Thẩm định xét duyệt các công trình nghiên cứu khoa học Y, Dược; Là diễn đàn trao đổi các thông tin kinh nghiệm.
Lãnh đạo đơn vị
Phó Tổng biên tập:Phạm Thị Vy Linh
Điện thoại cơ quan: 024.38460728
Số phòng làm việc: Tầng 3, Nhà D, Bộ Y tế
Thư điện tử: phamvilinh@gmail.com
Phó Tổng biên tập:Nguyễn Vĩnh Hưng
Điện thoại cơ quan: 024.38460728
Số phòng làm việc: Tầng 3, Nhà D, Bộ Y tế
Thư điện tử: nguyenvinhhunghospe@gmail.com

Thăm dò ý kiến