Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.3846688
Fax: 024.323730236
Thư điện tử: k2dt@moh.gov.vn
Website: http://asttmoh.vn/
Lãnh đạo đơn vị
Cục trưởng:Nguyễn Ngô Quang
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: Tòa nhà 138B Giảng Võ
Thư điện tử: quangnn.k2dt@moh.gov.vn
Phó Cục trưởng:Nguyễn Văn Quân
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: Tòa nhà 138B Giảng Võ
Thư điện tử: quannv.k2dt@moh.gov.vn
Phó Cục trưởng:Phạm Xuân Viết
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: Tòa nhà 138B Giảng Võ
Thư điện tử: Vietpv.k2dt@moh.gov.vn

Thăm dò ý kiến