Cục Phòng, chống HIV/AIDS

Địa chỉ: Ngõ Số 8, Phố Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 043 7367143
Fax:043 8465732
Thư điện tử: vaac@moh.gov.vn
Website: http://vaac.gov.vn/
Chức năng nhiệm vụ
Cục Phòng, chống HIV/AIDS là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên phạm vi cả nước.
Thông tin chi tiết:
Lãnh đạo đơn vị
Cục trưởng:Phan Thị Thu Hương
Điện thoại cơ quan:
Địa chỉ cơ quan: Ngõ Số 8, Phố Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Thư điện tử: huongptt.vaac@moh.gov.vn
Phó Cục trưởng:Phạm Đức Mạnh
Điện thoại cơ quan:
Địa chỉ cơ quan: Ngõ Số 8, Phố Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Thư điện tử: manhpd.vaac@moh.gov.vn
Phó Cục trưởng:Võ Hải Sơn
Địa chỉ cơ quan: Ngõ Số 8, Phố Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Thư điện tử: Sonvh.vaac@moh.gov.vn

Thăm dò ý kiến