Cục Y tế dự phòng

Địa chỉ: Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024. 38430040
Fax: 024.37367379
Thư điện tử: vanphongcucdp@gmail.com
Website: http://vncdc.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ
Cục Y tế dự phòng là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực y tế dự phòng trong phạm vi cả nước, bao gồm: phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới; sử dụng vắc xin, tiêm chủng; xét nghiệm thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm; dinh dưỡng cộng đồng; chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng cao sức khỏe cho người dân tại cộng đồng; phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống y tế dự phòng; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực y tế dự phòng.
Lãnh đạo đơn vị
Cục trưởng:Hoàng Minh Đức
Điện thoại cơ quan:
Địa chỉ cơ quan: Ngõ 135 Núi Trúc
Thư điện tử: duchm.dp@moh.gov.vn
Phó Cục trưởng:Nguyễn Minh Hằng
Điện thoại cơ quan:
Địa chỉ cơ quan: Ngõ 135 Núi Trúc
Thư điện tử: hangnm.dp@moh.gov.vn
Phó Cục trưởng:Nguyễn Lương Tâm
Điện thoại cơ quan:
Địa chỉ cơ quan: Ngõ 135 Núi Trúc
Thư điện tử: Tamnl.dp@moh.gov.vn

Thăm dò ý kiến