Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế

Địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.62732279
Fax: 024.62732279
Thư điện tử: ttb@moh.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ
Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực thị pháp luật về xây dựng công trình y tế và thiết bị y tế thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Y tế theo quy định của pháp luật.
Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế có tên giao dịch bằng tiếng Anh: Infrastructure and Medical Device Administration (IMDA)
Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở làm việc tại thành phố Hà Nội
Lãnh đạo đơn vị
Cục trưởng:Nguyễn Minh Lợi
Điện thoại cơ quan: 024.6273 2272
Số phòng làm việc: tầng 6 nhà A, Bộ Y tế
Phó Cục trưởng:Nguyễn Tử Hiếu
Điện thoại cơ quan: 024.6273 2272
Số phòng làm việc: tầng 6 nhà A, Bộ Y tế
Phó Cục trưởng:Nguyễn Anh Tú
Điện thoại cơ quan: 0246.2732276
Số phòng làm việc: tầng 6 nhà A, Bộ Y tế
Phó Cục trưởng:Lê Văn Dụng
Điện thoại cơ quan: 024.6273 2272
Số phòng làm việc: tầng 6 nhà A, Bộ Y tế

Thăm dò ý kiến