Truy cập nội dung luôn

Đỗ Hữu Tuấn

Thông tin lãnh đạo
Điện thoại cơ quan:
Địa chỉ cơ quan: Ngõ 135 Núi trúc
Thư điện tử: tuandh.attp@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến

  • Tổng số lượt truy cập: 16908493
  • Số người đang truy cập: 1