Nguyễn Tuấn Hưng

Thông tin lãnh đạo
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: tầng 4 nhà B, Bộ Y tế
Thư điện tử: hungnt.tccb@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến