Truy cập nội dung luôn

Nguyễn Đình Anh

Thông tin lãnh đạo
Điện thoại cơ quan: 024.62732279
Số phòng làm việc: 110 nhà A Bộ Y tế
Thư điện tử: anhnd.tdkt@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách
Thư điện tử: anhnd.tdkt@moh.gov.vn

Thăm dò ý kiến

  • Tổng số lượt truy cập: 16909252
  • Số người đang truy cập: 1