Cơ cấu tổ chức

Thông tin
Điện thoại cơ quan: 0246.2732276
Số phòng làm việc: tầng 6 nhà B, Bộ Y tế
Thư điện tử: tuna.ttbct@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến