Cơ cấu tổ chức

Thông tin
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: Tòa nhà 138B Giảng Võ
Thư điện tử: quangnn.k2dt@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến