Cơ cấu tổ chức

Thông tin
Điện thoại cơ quan:
Địa chỉ cơ quan: Tòa Nhà Tổng Cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình, Ngõ Số 8, Phố Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Thư điện tử: canhhd.vaac@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến