Cơ cấu tổ chức

Thông tin
Điện thoại cơ quan: 024.6273 2272
Số phòng làm việc: tầng 6 nhà B, Bộ Y tế
Thư điện tử: dunglv.ttbct@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến