Ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới xây dựng nền y tế thông minh

28/01/2019 | 15:23 PM

 | 

Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe người dân có bước phát triển quan trọng. Ðiều này đặt nền móng xây dựng nền y tế thông minh với ba trụ cột chính là phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe thông minh; khám, chữa bệnh thông minh và quản trị y tế thông minh. Người dân bước đầu được hưởng lợi từ các thành tựu CNTT trong hoạt động y tế.

 

Description: Hướng tới xây dựng nền y tế thông minh

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý người bệnh tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, ứng dụng CNTT trong lĩnh vực y tế thời gian qua đạt nhiều kết quả nổi bật. Bên cạnh việc xây dựng, từng bước hình thành hành lang pháp lý về ứng dụng CNTT y tế thì gần như toàn bộ số bệnh viện đã có phần mềm hệ thống thông tin bệnh viện, bước đầu triển khai phần mềm truyền tải và lưu trữ hình ảnh (PACS); 99,5% số bệnh viện đã kết nối, liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) với cơ quan giám định và thanh toán BHYT, phục vụ giám định khám, chữa bệnh BHYT điện tử. Bộ Y tế đã triển khai thành công, có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia, thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Một cửa ASEAN. Hệ thống quản lý và điều hành văn bản điện tử của bộ được kết nối liên thông với Văn phòng Chính phủ, hơn 20 bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố; công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Hệ thống thông tin quản lý y tế dự phòng, triển khai phần mềm tiêm chủng mở rộng trên cả nước, đã có hơn 6,2 triệu đối tượng tiêm chủng được quản lý. Bước đầu hình thành mạng lưới y tế từ xa, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở tuyến dưới, vùng miền núi, vùng khó khăn.

Các bệnh viện ứng dụng phần mềm quản lý bệnh viện, bệnh án điện tử, y tế từ xa, xếp hàng điện tử, thẻ điện tử thanh toán viện phí... giúp quá trình quản lý bệnh viện được minh bạch hóa, giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian khám, chữa bệnh, chờ khám, chờ mua thuốc, làm thủ tục xuất viện... hiệu quả công việc cao hơn, người dân hài lòng hơn.

Vừa qua, lần đầu Cục CNTT (Bộ Y tế) và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức cuộc thi "Y tế thông minh" để doanh nghiệp, đơn vị và cá nhân giới thiệu các giải pháp hay, phần mềm tốt ứng dụng trong y tế. Cục trưởng Cục CNTT, PGS, TS Trần Quý Tường cho biết, thông qua sự đánh giá khách quan, minh bạch, chính xác của Ban giám khảo để tìm kiếm, giới thiệu những giải pháp, phần mềm tốt, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Qua đó giúp cơ quan quản lý hoàn thiện chính sách, quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật về CNTT y tế; giúp các đơn vị y tế có lựa chọn các phần mềm tốt để ứng dụng. Ðây là dịp để động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có giải pháp và sản phẩm phần mềm CNTT y tế tốt, góp phần từng bước xây dựng nền y tế thông minh.

Nghị quyết số 20 của Hội nghị T.Ư 6, khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đã chỉ rõ việc triển khai đồng bộ hệ thống CNTT trong quản lý trạm y tế, tiêm chủng, quản lý bệnh tật, hồ sơ sức khỏe người dân gắn với quản lý thẻ, thanh toán BHYT. Mỗi khi khám, chữa bệnh, người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử có thể dịch chuyển thông suốt trong hệ thống y tế, các thông tin về sức khỏe người bệnh được cung cấp cho thầy thuốc nhanh chóng, chính xác, tạo thuận lợi cho việc chẩn đoán và điều trị...

Thực hiện Nghị quyết 20, đến nay, Bộ Y tế đã xây dựng xong phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) sử dụng nguồn dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tạo lập mã số định danh (ID). Theo kế hoạch, từ tháng 1-2019 đến tháng 6-2019, triển khai và hoàn thiện phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử cho tám tỉnh, thành phố trong mô hình điểm. Từ tháng 7-2019 tổ chức triển khai nhân rộng trên toàn quốc. Ðến cuối năm 2019 sẽ hình thành hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân. Khi người dân đến cơ sở y tế, người thầy thuốc ở bất kỳ đâu trên lãnh thổ Việt Nam, chỉ cần một động tác nhấn chuột, máy tính sẽ hiện ra đầy đủ thông tin về hiện trạng sức khỏe của người đó, giúp ích rất nhiều cho chẩn đoán và điều trị.

Thời gian tới, Bộ Y tế tập trung đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong bệnh viện; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn, các tài liệu chuyên môn về y tế điện tử nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý và thúc đẩy ứng dụng CNTT ngành y tế. Bộ sẽ đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung gắn liền với mã định danh, làm nền tảng cho việc trao đổi thông tin, khả năng tích hợp giữa hệ thống trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để bệnh viện chủ động hoàn thiện hệ thống thông tin bệnh viện. Xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn CNTT y tế, chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, chuyên môn; áp dụng các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế vào các hệ thống CNTT nhằm nâng cao việc kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống CNTT; xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử, bảo đảm mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe cá nhân. Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện triển khai bệnh án điện tử kết nối liên thông với phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử. Triển khai phần mềm quản lý hoạt động trạm y tế xã kết nối liên thông với hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử từng bước giảm giấy tờ sổ sách tại trạm y tế xã, phường, thị trấn, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, giảm quá tải cho tuyến trên.Tin liên quan

Thăm dò ý kiến