Dự án quân dân y kết hợp giai đoạn 2016-2020: Đạt nhiều kết quả quan trọng

30/11/2020 | 10:24 AM

 | 

Chiều ngày 30/11/2020,tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị Tổng kết Dự án quân dân y kết hợp giai đoạn 2016-2020. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế- PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng- Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Cục Quân y và các đại biểu quân y thuộc các quân binh chủng, quân khu, đại diện sở y tế các tỉnh, thành, đại diện một số bệnh viện thuộc Bộ Y tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế- PGS.TS Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh MT

Với mục tiêu “ Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn ngàh y tế, cả quân y và dân y vào việc phục vụ sức khỏe nhân dân và lực lượng vũ trang trong thời bình; chuẩn bị sẵn sàng và đối phó có hiệu quả khi có chiến tranh và các tình huống cần thiết khác”, qua 30 năm thực hiện, Chương trình kết hợp quân dân y đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần đảm bảo y tế cho sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và phục vụ sức khỏe nhân dân.

Giai đoạn 2016-2020, công tác kết hợp quân dân y được triển khai trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi; kinh tế trên đà tăng trưởng trở lại sau suy thoái kinh tế năm 2009; một loạt chính sách xã hội trong đó có công tác bảo đảm y tế được Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/7/2017 của Ban chấp hành TW tiếp tục khẳng định, trong đó có hoạt động kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo đảm quốc phòng an ninh... Tuy nhiên giai đoạn này cũng có nhiều khó khăn do có những thay đổi về cơ chế, chính sách, một số luật như Luật Bảo hiểm y tế, Luật khám chữa bệnh, Luật Quốc phòng  ra đời... đã ảnh hưởng tới hoạt động kết hợp quân dân y tại địa phương, các hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh quân dân y...

Trong bối cảnh đó, Dự án quân dân y kết hợp giai đoạn 2016-2020 đã đạt được một số kết quả quan trọng, thực hiện mục tiêu: Bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, bộ đội và góp phần củng cố quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ; đặc biệt là ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa biên giới và hải đảo. nâng cao năng lực của tuyến y tế cơ sở. Qua đó, dự án đã kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban quân dân y các cấp, xây dựng cơ chế chính sách và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác quân dân y kết hợp. Năng lực tuyến y tế cơ sở được nâng cao. Phát triển hệ thống cơ sở khám chữa bệnh quân dân y khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, khu vực trọng điểm quốc phòng an ninh, khu kinh tế chậm phát triển, để người dân dễ tiếp cận với các cơ sở y tế và dịch vụ y tế có chất lượng hơn.

Đại tá Nguyễn Vân Giang, Phó Cục trưởng Cục Quân y phát biểu tại Hội nghị. Ảnh MT

Trong 5 năm triển khai, dự án đã tổ chức các tổ đội cơ động theo hướng gọn nhẹ, chuyên nghiệp, sẵn sàng phản ứng nhanh tham gia khắc phục giảm nhẹ tổn thất do thiên tai thảm họa, dịch bệnh và các tình huống khẩn cấp. Lực lượng quân y toàn quân, cũng là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, đặc biệt là phòng, chống dịch COVID-19.

Hoạt động quân dân y kết hợp đã thực hiện công tác dân vận, các hoạt động nhân đạo, thực hiện chính sách xã hội, thông qua các hoạt động khám chữa bệnh cho đồng bào ở khu vực trọng điểm quốc phòng an ninh, khu kinh tế chậm phát triển, biên giới, hải đảo. Hằng năm, Ban Quân dân y các quân khu, các tỉnh, thành phố, các đơn vị quân đội đã tổ chức hàng trăm lượt đoàn y bác sĩ tới vùng sâu, vùng xa, khám chữa bệnh miễn phí cho hàng chục ngàn lượt người dân, góp phần bảo đảm an ninh khu vực biên giới, hải đảo.

Dự án đã hỗ trợ kinh phí đào tạo cho gần 3.000 học viên lực lượng quân dân y là các bác sĩ tuyến cơ sở, quân y các đồn Biên phòng, tổ chức nhiều lớp đào tạo… nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Đánh giá về công tác kết hợp quân dân y giai đoạn 2016-2020, Đại tá Nguyễn Vân Giang, Phó Cục trưởng Cục Quân y nhấn mạnh thêm một số nội dung các đơn vị quân đội cần phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương như: Xây dựng lực lượng dự bị động viên ngành y tế; Triển khai quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao chỉ tiêu tiếp nhận ngành y tế khi có chiến tranh và tình trạng khẩn cấp; Cần nhận thức sâu sắc kết hợp quân dân y là nhiệm vụ quân sự , chính trị của quân đội; Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kết hợp quân dân y trong phòng chống dịch bệnh, nhất là COVID 19...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá: Sự kết hợp quân dân y đã đem lại những thành tựu quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo vệ quốc phòng an ninh, là lực lượng ứng phó nhanh và hiệu quả trước dịch bệnh, thiên tai, thảm họa... Nhưng để phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp của quân và dân y trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng tiềm lực kinh tế quốc phòng và đảm bảo quốc phòng an ninh , đáp ứng yêu cầu của tình hình mới trong thời gian tới,  Bộ Y tế cùng với Bộ Quốc phòng cần phối hợp chặt chẽ trong các nội dung : kế thừa , phát huy các thành tựu của giai đoạn trước nhưng cần đổi mới trong phương hướng nhiệm vụ gia đoạn 2021-2025, cụ thể đổi mới nhận thức về kết hợp quân dân y trong các cấp,  đẩy mạnh xã hội hóa và đa dạng hóa các loại hình phối kết hợp quân dân y; Đẩy mạnh hoạt động kết hợp quân dân y ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, đề xuất các giải pháp mang tính đồng bộ tạo chuyển biến cơ bản, toàn diện trong chăm sóc  y tế tại đây; Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Y tế trong việc nâng cao chất lượng đơn vị dự bị động viên, các lực lượng ứng phó khẩn cấp trong các tình huống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa; Bộ Quốc phòng cùng Bộ Y tế xây dựng đề xuất với Chính phủ triển khai hiệu quả Đề án y tế biển đảo; Xây dựng đề án nâng cao năng lực cơ sở y tế khu vực biên giới, hải đảo.

Nguồn: suckhoedoisong.vn


Thăm dò ý kiến