Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn 2030.

10/04/2014 | 02:51 AM

 | 

Trong đó đề ra chỉ tiêu đến năm 2015, tỷ lệ trạm y tế xã có bác sĩ hoạt động là 80%, đến năm 2020 tăng lên 90%.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn 2030. Trong đó đề ra chỉ tiêu đến năm 2015, tỷ lệ trạm y tế xã có bác sĩ hoạt động là 80%, đến năm 2020 tăng lên 90%. Mục tiêu của Chiến lược là mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, mở rộng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng. Người dân được sống trong cộng đồng an toàn, phát triển tốt về thể chất và tinh thần. Giảm tỷ lệ mắc bệnh tật, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ, nâng cao chất lượng dân số.

Chiến lược đặt ra mục tiêu cụ thể là nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh và phục hồi chức năng ở tất cả các tuyến, giảm tình trạng quá tải ở các BV tuyến trên. Bên cạnh đó, sẽ phát triển y tế ngoài công lập, tăng cường phối hợp công - tư. Cụ thể, tỷ lệ giường bệnh năm 2015 là 23 giường bệnh/10.000 dân và năm 2020 là 26 giường bệnh/10.000 dân… 

Trích: Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật về Y tế số 01 tháng 03/2014


Thăm dò ý kiến