Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Phát triển y tế biển, hải đảo Việt Nam đến năm 2020”

10/04/2014 | 02:55 AM

 | 

Theo đó, đề án đưa ra mục tiêu bảo đảm cho người dân sinh sống và làm việc ở vùng biển, hải đảo được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế cho nhu cầu dự phòng, cấp cứu, KCB và nâng cao sức khỏe.


Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Phát triển y tế biển, hải đảo Việt Nam đến năm 2020”, theo đó, đề án đưa ra mục tiêu bảo đảm cho người dân sinh sống và làm việc ở vùng biển, hải đảo được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế cho nhu cầu dự phòng, cấp cứu, KCB và nâng cao sức khỏe. Bên cạnh đó, mục tiêu đến năm 2020 sẽ đào tạo, bổ túc bác sĩ về Y học biển để có đủ năng lực cấp cứu, khám chữa bệnh các bệnh lý đặc thù biển cho 70% các BV, TTYT huyện đảo và các BV ven biển. Với các xã đảo độc lập trên biển, Đề án đặt mục tiêu 100% các xã có trạm y tế, trong đó 50% đạt tiêu chí chuẩn y tế cho vùng biển, đảo. Đề án phấn đấu 40% BV, TTYT huyện đảo có khả năng triển khai kỹ thuật ngoại khoa tương đương BV hạng 2… Ngoài ra, đề án đầu tư nhân lực, trang thiết bị y tế, cơ sở hạ tầng cho 6 BV ven biển có trung tâm thu nhận và điều trị bệnh đặc thù vùng biển, đảo. Phấn đấu 100% người lao động trên các tàu biển, nhà dàn có kiến thức tự bảo vệ sức khỏe và biết kêu gọi sự trợ giúp khi có tình huống cấp cứu…

Trích: Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật về Y tế số 01 tháng 03/2014


Thăm dò ý kiến