Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 229/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020

10/04/2014 | 02:57 AM

 | 

Với mục tiêu giảm nhu cầu sử dụng và kiểm soát để từng bước giảm mức cung cấp các sản phẩm thuốc lá tiêu thụ tại thị trường VN nhằm giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do sử dụng thuốc lá gây ra.

Theo Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020, phấn đấu giảm tỷ lệ hút thuốc lá trong thanh thiếu niên (từ 15 - 24 tuổi) từ 26% năm 2011 xuống 18% năm 2020. Bên cạnh đó, giảm tỷ lệ hút thuốc lá trong nam giới từ 47,4% năm 2011 xuống 39% năm 2020; nữ giới xuống dưới 1,4% năm 2020.

Để đạt mục tiêu này, một trong những giải pháp chủ yếu được đưa ra là xây dựng lộ trình điều chỉnh thuế và quy định giá bán tối thiểu đối với thuốc lá để hạn chế nhu cầu sử dụng thuốc lá. Kiểm soát việc kinh doanh các sản phẩm thuốc lá. Đồng thời, xây dựng văn bản hướng dẫn và thực hiện xử phạt nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm quy định cấm sử dụng người dưới 18 tuổi bán thuốc lá hoặc bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi, cấm bán thuốc lá bằng máy bán tự động.

Trích: Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật về Y tế số 01 tháng 03/2014


Thăm dò ý kiến