Quy định tiếp công dân tại trụ sở cơ quan

16/07/2014 | 03:33 AM

 | 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Tiếp công dân.

 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Tiếp công dân.

Nghị định quy định chi tiết về việc tiếp công dân trực tiếp tại các cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện ít nhất 01 ngày trong 01 tháng tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, việc tiếp công dân được thực hiện đột xuất trong các trường hợp như:

- Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau;

- Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, tập thể, xâm hại đén tính mang, tài sản của Nghị định, ảnh hưởng đến anh ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014.

Trích: Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật về Y tế số 02 tháng 06/2014


Thăm dò ý kiến