Lồng ghép phòng, chống lao với các hoạt động y tế dự phòng khác

10/04/2014 | 02:38 AM

 | 

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 374/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

Nhằm mục tiêu đến năm 2030, giảm số người chết do bệnh lao và số người mặc bệnh lao trong cộng đồng xuống dưới 20 người/100.000 người dân, hướng tới 100% người dân Việt Nam được sống trong môi trường không còn bệnh lao, ngày 17/03/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 374/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

Tại Quyết định, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan xây dựng chế độ chính sách ưu đãi cho cán bộ, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế đang làm công tác phòng, chống bệnh lao; tăng cường phát hiện lao sớm và điều trị có hiệu quả bệnh lao; đẩy mạnh việc áp dụng các kỹ thuật mới vào khám phát hiện, chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao; nghiên cứu, triển khai thí điểm áp dụng các mô hình tiếp cận mới trước khi triển khai phổ cập các dịch vụ phòng, chống lao cho người dân thông qua hệ thống y tế công lập và ngoài công lập với sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng; đa dạng hóa các loại hình đào tạo chuyên khoa; lồng ghép hoạt động phòng, chống bệnh lao với hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, các bệnh phổi mạn tính và các hoạt động y tế dự phòng khác...

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực cho công tác phòng, chống bệnh lao tại địa phương, xây dựng và xác lập các mục tiêu phòng, chống bệnh lao trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố; đồng thời, bố trí đủ ngân sách, nhân lực, cơ sở vật chất cho công tác phòng, chống bệnh lao tại địa phương cùng với nguồn ngân sách Trung ương cấp theo kế hoạch hàng năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Trích: Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật về Y tế số 01 tháng 03/2014


Thăm dò ý kiến